Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Export a import dat Import dat Import pomocí INSERT příkazů

Logo Matematická biologie

Import pomocí INSERT příkazů

Základní metoda vkládání dat do databáze je prostřednictvím příkazu INSERT. Jde o univerzální metodu, která se hodí pro vkládání menšího objemu dat. Insert příkazy lze sestavit v textovém editoru, pomocí programovacích prostředků nebo třeba v aplikaci MS Excel pomocí vzorců. Tuto metodu si ukážeme na jednoduchém příkladu, kdy máme v excelovém souboru číselný sloupec a sloupec s textem. Do třetího sloupce sestavíme vzorec:

Tab. 1: Ukázka tvorby INSERT příkazů v MS Excel pomocí vzorců

Číselný sloupec

Textový sloupec

Vzorec

1

text1

="INSERT INTO tabulka (cislo, text) VALUES (" & A2 & ",'" & B2 & "');"

2

text2

="INSERT INTO tabulka (cislo, text) VALUES (" & A3 & ",'" & B3 & "');"

3

text3

="INSERT INTO tabulka (cislo, text) VALUES (" & A4 & ",'" & B4 & "');"

 

Vzorec v MS Excel začíná vždy znakem "=", pokud vzorec obsahuje text, musí být uzavřen mezi uvozovky. Symbol "&" spojuje text s odkazem na obsah vybraného pole. Odkaz je tvořen písmenem sloupce a číslem řádku (A2 = sloupec A, druhý řádek). Nesmíme zapomenout na to, že příkaz INSERT vyžaduje, aby vkládaná textová hodnota byla ohraničena apostrofy. Pomocí vzorců získáme následující složený text INSERT příkazů:

INSERT INTO tabulka (cislo, text) VALUES (1,'text1');

INSERT INTO tabulka (cislo, text) VALUES (2,'text2');

INSERT INTO tabulka (cislo, text) VALUES (3,'text3');

  Máme připraven importní skript, který nakopírujeme do databázového klienta a spustíme.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity