Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Úvod do práce s databází


Logo Matematická biologie

Úvod do práce s databází

Pod pojmem databáze rozumíme softwarovou aplikaci, jejímž primárním úkolem je zajistit jednak ukládání strukturovaných dat, jednak zajistit co možná nejrychlejší a nejefektivnější přístup k těmto datům. Od moderní databáze se taktéž očekává, že zajistí bezpečnost dat, jak z pohledu omezení přístupu k datům pouze pro oprávněné osoby, tak z pohledu zachování integrity dat při víceuživatelském využívání vložených dat.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity