Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Základy XML


Logo Matematická biologie

Základy XML

Databázové systémy jsou primárně určeny k ukládání dat. Data je však často třeba sdílet, vyměňovat a migrovat z jednoho systému do druhého. Základní možností importu a exportu dat z databáze jsme si ukázali v předchozí kapitole. Jedním z formátů, který můžeme pro export dat použít v klientovi Sqldeveloper je XML formát. Právě tomuto formátu je věnována tato kapitola. Seznámíme se s jeho základy, s nástroji pro jeho zpracování, se souvisejícími technologiemi a v neposlední řadě se způsobem zpracování tohoto formátu v databázi.
XML formát je textový formát, kde přenášené datové položky jsou obklopeny popisnými položkami tzv. tagy:

<nazev>obsah</nazev> 

XML formát tak připomíná HTML jazyk webových stránek, nicméně jeden zásadní rozdíl. Názvy tagů v XML jsou určovány autorem dané konkrétní datové struktury nikoliv samotným XML standardem. XML standard ve svém základu standardizuje pouze několik věcí. Mezi ně patří například způsob přenosu speciálních znaků. Speciálními znaky myslíme znaky, které mají v samotém XML standardu speciální význam, např. znaky "<" a ">" ohraničující názvy tagů. Pokud tyto znaky chceme zapsat do XML v původním významu, musíme je nahradit specifikovaným výrazem. Jejich přehled uvádí Tabulka 1.

Tab. 1: Vyhrazené znaky v XML a jejich kódování

Vyhrazený znak

Náhradní výraz

< menší než 

&lt;

> větší než 

&gt;

& ampersand 

&amp;

' apostrof 

&apos;

" uvozovky

&quot;

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity