Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Základy XML Jmenné prostory

Logo Matematická biologie

Jmenné prostory

Jak bylo na začátku kapitoly zmíněno, názvy elementů a atributů definuje autor struktury. Pokud definujeme strukturu sami pro sebe, nebudeme mít s názvy tagů problém, protože je vše v naší režii. XML je ale primárně určeno pro výměnu informací mezi různými partnery a je proto víc než pravděpodobné, že například element <model> bude mít jiný význam pro statistika, jiný pro technika a jiný pro umělce. Pokud se na definici struktury podílí dvě či více stran, snadno může dojít k tomu, že v XML dokumentu se objeví elementy se stejným názvem, ale s rozdílným významem. Pokud tedy definujeme vlastní XML strukturu, budeme chtít jasně označit naše elementy od elementů našich partnerů. K tomuto slouží tzv. jmenné prostory (namespace). Jmenný prostor definujeme v kořenovém elementu XML dokumentu, kde použijeme tzv. URI identifikátor a zkratku, kterou budeme dále v dokumentu označovat elementy a atributy patřící k našemu jmennému prostoru. URI (unique resource ident) identifikátor je obvykle URL odkaz (např. http://iba.muni.cz), u kterého předpokládáme, že nebude použit jiným autorem. Využíváme název internetové domény, která nám patří. Použité URI nemusí směřovat (a obvykle ani nesměřuje) na žádný existující objekt v internetu, jde jenom o to použít unikátní identifikátor našeho jmenného prostoru a zabránit kolizi s jiným autorem.   

Použití jmenného prostoru není povinné, ve standardizovaných XML strukturách je však důležité. XML dokument může obsahovat elementy a atributy z jednoho, ale také z více jmenných prostorů, všechny jsou uvedeny jako atributy "xmlns" v kořenovém elementu.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<root xmlns="http://www.microsoft.com/schemas/dcm/configuration/2008" xmlns:mam="http://schemas.microsoft.com/maml/2004/10>

V uvedeném příkladu máme definovány dva jmenné prostory. První je uveden čistě jako atribut xmlns. Tento jmenný prostor je výchozím prostorem v xml dokumentu a patří k němu všechny prvky, které nejsou uvedeny s prefixem.   U druhého jmenného prostoru je za výrazem xmlns uvedena ještě dvojtečka následovaná zkratkou, kterou budeme dále využívat v xml dokumentu jako prefix k identifikaci elementů a atributů patřícím k příslušnému jmennému prostoru. Prvky patřící do jmenného prostoru se označují uvedením prefixu prostoru a dvojtečky před název elementu či atributu následovně:

<mam:copyright>

     <mam:para mam:atribut ="1"></mam:para>

</mam:copyright>

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity