Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Základy SQL DML příkazy INSERT

Logo Matematická biologie

INSERT

Dalším příkazem z rodiny DML je příkaz INSERT pro vkládání záznamů do tabulky. Syntaxe tohoto příkazu je:

INSERT INTO tabulka1 (sloupec1, sloupec2) VALUES (hodnota1, hodnota2)

Tento příkaz vloží do tabulky tabulka1 jeden řádek, přičemž sloupec1 bude obsahovat hodnotu hodnota1 a sloupec2 hodnotu2. Počet sloupců musí odpovídat počtu hodnot. Pokud tabulka obsahuje ještě další sloupce, bude jejich hodnota buď NULL nebo bude rovna výchozí hodnotě sloupce. Výchozí hodnoty sloupců je možné definovat při vytváření tabulky. Připomeňme, že textové hodnoty je nutné uvádět uzavřené v jednoduchých apostrofech ('textová hodnota'). Příkaz INSERT je možné kombinovat s příkazem SELECT, pokud chceme záznamy místo zobrazení uložit do tabulky. V tomto případě vypadá syntaxe následovně:

INSERT INTO tabulka (sloupec1, sloupec2)

SELECT sloupec3, sloupec4 FROM tabulka2

V tomto případě je klíčové slovo VALUES nahrazeno příkazem SELECT a výsledkem je, že se všechny řádky vybrané příkazem SELECT z tabulky2 uloží do tabulky1. Počet sloupců a jejich datové typy v části SELECT a INSERT musí odpovídat.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity