Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Základy XML Práce s XML v databázi Generování XML

Logo Matematická biologie

Generování XML

Databáze podporující standard SQL/XML nabízí také funkce na vytváření XML dokumentů z relačně uložených dat. Jde o sadu funkcí, které začínají prefixem XML a pomocí kterých můžeme sestavit libovolný XML dokument. Tři základní funkce jsou popsány v tabulce:

Tab. 5: - Základní funkce XML/SQL standardu

Funkce

Příklad

Popis

XMLELEMENT (název elementu, obsah elementu)
nebo
XMLELEMENT (název elementu, atributy elementu, obsah elementu)

SELECT XMLELEMENT(student, jmeno || ' ' || prijmeni) FROM student

Funkce vytváří XML element. Může mít 2 nebo 3 parametry. Třetím parametrem mohou být definice atributů, viz funkce XMLATTRIBUTES

XMLATTRIBUTES (obsah atributu AS název atributu, obsah atributu2 AS název atributu2,...)

SELECT XMLELEMENT(student, XMLATTRIBUTES(uco as "uco"), jmeno || ' ' || prijmeni) FROM student

Atributy musí být vždy součástí elementu, proto je funkce XMLATTRIBUTES používána vždy uvnitř funkce XMLELEMENT. Pomocí XMLATTRIBUTES lze vytvořit 1 až N atributů konkrétního elementu.

XMLAGG (XMLELEMENT(...))

nebo
XMLAGG (XMLELEMENT(...), ORDER BY sloupec)

SELECT XMLELEMENT (studie, XMLAGG( XMLELEMENT (nazev, XMLATTRIBUTES (study_id as "id"), study_title))) FROM studies

Funkce XMLAGG agreguje více řádků vstupní tabulky do jednoho zahnízděného XML fragmentu. Agregované záznamy je možné setřídit pomocí výrazu za ORDER BY

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity