Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Základy SQL DML příkazy DELETE

Logo Matematická biologie

DELETE

Posledním ze základních DML příkazů je příkaz DELETE, který odstraní záznamy z tabulky. Základní syntaxe je:

DELETE FROM tabulka,

který smaže všechny záznamy v tabulce a jde tedy o velmi destruktivní příkaz. Pokud chceme smazat pouze vybrané záznamy, je nutné stejně jako v případě příkazů UPDATE specifikovat podmínku za klíčové slovo WHERE.

Opomenutí uvedení podmínky za příkazy UPDATE a DELETE je častá začátečnická chyba, která má velmi neblahé důsledky. Proto je nutné s těmito příkazy zacházet vždy velmi opatrně a podmínku testovat nejprve v kombinaci s příkazem SELECT.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity