Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Export a import dat Export dat pomocí databázového klienta

Logo Matematická biologie

Export dat pomocí databázového klienta

Databázový klient nám prostřednictvím SELECT příkazu zpřístupňuje data uložená v databázi. V základním režimu tato data pouze zobrazuje na monitor. Jednou z věcí, kterou se klienti liší, je nabídka jiného způsobu poskytnutí (exportu) dat. 
Grafický klient ORACLE SQLDeveloper nabízí následující možnosti exportu dat:

  • csv
  • delimited
  • fixed
  • html
  • insert
  • loader
  • pdf
  • text (tabulátor)
  • XLS
  • XML

K této nabídce se dostaneme, pokud v tabulce s výsledkem dotazu klikne pravým tlačítkem myši a zvolíme volbu Export:

Obr.1: Export dat v programu SQLDeveloper

"Html" a "PDF" typ exportu jsou určené pro prezentační výstupy, ostatní typy jsou určeny pro další zpracování nebo import do jiné databáze či software. Varianta "insert" exportuje data ve formátu INSERT příkazů, které můžeme spustit jako skript a přenést tak data do jiné databáze. Obdobně typ "loader" exportuje data ve formátu určeném pro načtení do jiné ORACLE databáze prostřednictvím aplikace SQLLDR, o které si povíme dále v této kapitole. Exporty typu "csv" a "text" jsou podskupinou exportu "delimited". Jde vždy o export dat do textového souboru, kde jsou jednotlivé sloupce exportované tabulky odděleny vybraným oddělovacím znakem. V případě "csv" je to čárka, v případě "text" je to znak tabulátoru, v případě  "delimited" exportu si můžeme oddělovací znak zvolit. Varinta "fixed" exportuje data taktéž jako textový soubor, místo oddělovače ale mají sloupce vždy stejnou šířku, všechny hodnoty jsou zarovnané mezerami na maximální možnou šířku sloupce. XLS export zapíše data ve formátu MS Excel. XML typ exportu vytvoří z dat XML soubor. XML formátem se budeme zabývat v samostatné kapitole.  

Jednodušší řádkový ORACLE klient SQLPLUS umožňuje přesměrovat výstup z monitoru do textového souboru pomocí příkazu SPOOL, za které uvedeme cestu k výstupnímu souboru.

SPOOL jmeno_soboru

Po spuštění tohoto příkazu bude veškerý výstup na monitor zapisován do uvedeného souboru. Ukončení zápisu provedeme příkazem SPOOL OFF.

V PostgreSQL v klientovi pgAdmin je možné výsledek dotazu exportovat přes funkci Exportovat v menu programu Soubor. Jde o variantu "delimited" exportu do textového souboru. V řádkovém klientu můžeme využít příkaz COPY, který uloží obsah tabulky do specifikovaného textového souboru. 

COPY patients TO 'C:/vystup.txt'

Ve výsledném textovém souboru jsou sloupce odděleny znakem tabulátoru. V uvedeném příkladu je v plném názvu výstupního souboru skutečně normální lomítko, nikoliv obrácené, jak je obvyklé v systému Windows. Pokud chceme exportovat výsledek SQL dotazu, musíme ho uzavřít do kulatých závorek:

COPY (SELECT patient_id FROM patients) TO 'C:/vystup.txt'

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity