Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Úvod do práce s databází Datová struktura relační databáze Datové typy

Logo Matematická biologie

Datové typy

Datový typ nám definuje, jaké hodnoty budeme schopni do daného sloupce ukládat. Základní datové typy jsou text, číslo, datum a LOB. LOB je specifický datový typ, který použijeme v případě, že chceme do tabulky ukládat objemná data jako je obrázek, hudba, video nebo velmi dlouhý text. Od těchto základních typů odvozuje každý databázový systém své specifické typy a podtypy. Nejpoužívanější datové typy v systému ORACLE a PostgreSQL popisuje tabulka 1.

Tab. 1: Datové typy

Obecný typ ORACLE POSTGRESQL
text
VARCHAR2 (max. délka)
VARCHAR (max.délka)
číslo NUMBER (číslic, des. míst) NUMERIC (číslic, des. míst)
Datum Date, Timestamp Date, Timestamp
LOB BLOB, CLOB Bytea

U textového sloupce definujeme maximální délku textu (1 až limit databáze), který budeme schopni do sloupce uložit. U číselného sloupce definujeme maximální počet číslic (1 až limit databáze) a počet desetinných míst (0 pro celá čísla). Pro LOB definuje ORACLE podtypy BLOB pro ukládání binárních dat (obrázek, video, hudba) a CLOB pro ukládání dlouhého textu (delší než 4096 znaků). Pokud se pokusíme do sloupce tabulky uložit data neodpovídající specifikovanému datovému typu, ohlásí databáze chybu a data se nevloží. Kontrola na správný datový typ je jedna ze základních kontrol, které databáze nabízejí.

Přestože bychom mohli všechna data ukládat jako datový typ text nebo dokonce LOB, nebylo by to efektivní. Jednak jsou čísla efektivněji ukládána než text, jednak pro čísla a datumy nabízí databáze řadu funkcí, které pro textové položky nemůžeme použít.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity