Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Analytické a statistické funkce SQL Statistické funkce

Logo Matematická biologie

Statistické funkce

Analytické funkce jsou v databázovém systému ORACLE rozšířeny o základní sadu statistických funkcí. Přehled nejvýznamnějších z nich uvádí tabulka.

Tab. 8: Vybrané statistické funkce v ORACLE

Funkce
Popis
Uspořádání
CORR
Pearsonův korelační koeficient
párové
CORR_S
Spearmanův korelační koeficient
párové
STATS_BINOMIAL_TEST
Binomický test
binomické
STATS_F_TEST
- test
nepárové
STATS_KS_TEST
Kolmogorov-Smirnovův test
nepárové
STATS_MW_TEST
Mann Whitney test
nepárové
STATS_ONE_WAY_ANOVA
ANOVA -analýza rozptylu
nepárové
STATS_T_TEST_*
Varianty testu
párové i nepárové
STATS_WSR_TEST
Wilcoxnův znaménkový test
párové
REGR_INTERCEPT
koeficient rovnice lineární regrese
párové
REGR_SLOPE
koeficient rovnice lineární regrese
párové

Součástí následujícího textu není detailní vysvětlení statistických testů a funkcí ani předpoklady pro adekvátní použití těchto funkcí. Jde o standardní testy a výpočty, jejichž podrobné vysvětlení lze nalézt v publikacích věnovaných statistickému zpracování dat. Vysvětlíme si pouze způsob použití těchto funkcí v SQL dotazech. Použití funkce je závislé na uspořádání vlastního testu, zda se jedná o srovnávání hodnot v páru nebo o hodnocení nepárové. Použití funkcí s párovým uspořádáním je přímočaré, funkcím přímo předáváme názvy hodnocených sloupců. Funkce s nepárovým uspořádáním mají jeden parametr pro vlastní data a druhý pro vysvětlovací (kategorizační) proměnnou.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity