Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Analytické a statistické funkce SQL Statistické funkce Párové statistické testy

Logo Matematická biologie

Párové statistické testy

Mezi testy s párovým uspořádáním patří párový T-test (funkce STATS_T_TEST_PAIRED()) a Wilcoxnův znaménkový test (funkce STATS_WSR_TEST()). Tyto funkce mají 3 parametry, první dva jsou párově uspořádané vstupní parametry, třetím parametrem je specifikace požadovaného výsledku ve formě jedné z následujících textových konstant:

  • STATISTIC - výsledek testové funkce
  • ONE_SIDED_SIG - jednostranná míra významnosti
  • TWO_SIDED_SIG - oboustranná míra významnosti

Mějme tabulku, kde je uveden počet leukocytů před cytotoxickou léčbou a po cytotoxické léčbě. Jde o klasické párové uspořádání, kde můžeme otestovat významnost změny počtu leukocytů po provedené léčbě. Statistickou významnost získáme následovně:

     SELECT 
            STATS_T_TEST_PAIRED (leu_pred_lecbou, leu_po_lecbe, 'TWO_SIDED_SIG')                      
          t_test,
            STATS_WSR_TEST (leu_pred_lecbou, leu_po_lecbe, 'TWO_SIDED_SIG')         
          wilcoxon
            FROM lecba

Opět jde o agregační funkce vracející jeden řádek, rozšíření o klauzuli OVER však není ve verzi ORACLE 11g podporováno.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity