Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Analytické a statistické funkce SQL Statistické funkce Výpočet korelace

Logo Matematická biologie

Výpočet korelace

Použití funkcí CORR a CORR_S pro výpočet korelačního koeficientu je snadné. Funkce vyžadují 2 paremetry, kterými jsou nejčastěji 2 sloupce, mezi nimiž chceme spočítat daný korelační koeficient. Jde o agregační funkce, jejichž výsledkem je jeden řádek. Stejně jako standardní agregační funkce je lze rozšířit o window klauzuli OVER (viz předchozí podkapitola o reportovacích funkcích). Mějme tabulku pacientů se sloupci, které obsahují naměřenou výšku a hmotnost jednotlivých pacientů. Korelační koeficienty mezi výškou a hmotností spočítáme následovně:

     SELECT CORR (vyska, hmotnost) pearson, CORR_S (vyska, hmotnost) spearman
            FROM pacient

Koeficienty zvlášť pro muže a pro ženy spolu s koeficientem za celý soubor získáme takto:

     SELECT pohlavi, CORR (vyska, hmotnost) pearson,
                                    CORR_S (vyska, hmotnost) spearman,
                                     CORR (vyska, hmotnost) OVER  () pearson_vse
            FROM pacient
            GROUP BY pohlavi

Pearsonův korelační koeficient (funkce CORR()) je dostupný taktéž v databázi POSTGRESQL verze 9.1.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity