Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Základy SQL DML příkazy Databázové transakce

Logo Matematická biologie

Databázové transakce

DML příkazy lze zapouzdřit do tzv. transakcí. V rámci transakce můžeme provést několik DML příkazů, ale teprve po posledním z nich rozhodneme, zda všechny provedené změny budou platné nebo ne. Databáze zajistí, že budou provedeny buď všechny změny, nebo žádná. Pro řízení transakcí existují 2 základní příkazy. Příkaz COMMIT transakci potvrdí, příkaz ROLLBACK transakci zruší. Transakce začíná spuštěním prvního DML příkazu. Změny prováděné v rámci transakce nejsou před spuštěním COMMIT mimo transakci viditelné, jinými slovy, ostatní uživatelé vidí stále stejná data jako před zahájením transakce. Poznámka: transakční režim je nutné v některých databázích či v databázových klientech explicitně aktivovat, například PostgreSQL běží defaultně v autocommit režimu, kdy po každém DML příkazu se automaticky provede COMMIT. Toto chování lze změnit pomocí SET AUTOCOMMIT  = off
 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity