Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně SQL skripty, uživatelské procedury a funkce


Logo Matematická biologie

SQL skripty, uživatelské procedury a funkce

Jednotlivé SQL příkazy je velmi často potřeba spouštět v menších či větších sériích. Typickým případem je vytváření databázové struktury či manipulace s daty pomocí DML příkazů INSERT, UPDATE, DELETE. Nejjednodušším způsobem seskupení SQL příkazů je vytvoření SQL skriptu. Nejedná se o nic jiného než o seřazení potřebných SQL příkazů za sebou do textového souboru. Jednotlivé příkazy se standardně oddělují středníkem (;).  Můžeme kombinovat DDL příkazy (CREATE, ALTER, DROP) s DML příkazy. Na konec skriptu umísťujeme potvrzovací příkaz COMMIT. Spuštění SQL skriptu lze provést různými způsoby. Nejsnazší je spuštění v grafickém klientu, kam do příkazového okna nakopírujeme příslušný skript a stiskneme tlačítko pro spuštění skriptu. Ukázku spuštění jednoduchého skriptu lze vidět na obrázku 1 (ORACLE) a 2 (POSTGRESQL).

Obr. 1: SQL skript v SQLdeveloperu (ORACLE)

Obr.2: SQL skript v pgAdmin (POSTGRESQL)


SQL skript lze spustit také z řádkového klienta. V ORACLE klientovi sqlplus spustíme připravený skript, který jsme uložili do souboru script.sql, tím, že napíšeme cestu a název souboru se skriptem a umístíme před něj znak zavináč (@).

SQL > @/oracle/scripts/script.sql

Pokud chceme spustit skript přímo z příkazové řádky operačního systému, spustíme sqlplus s parametrem:

SQLPLUS login/heslo @/oracle/scripts/script.sql

 

V případě databáze POSTGRESQL je nejen ke spouštění skriptů k dispozici řádkový klient psql. Spuštění SQL skriptu z prostředí psql provedeme příkazem :

postgres=#script.sql

Pokud chceme spustit SQL skript přímo z operačního systému, zavoláme psql následovně:

PSQL  -U login -f script.sql

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity