Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Úvod do práce s databází Přístup k databázi Připojení k ORACLE

Logo Matematická biologie

Připojení k ORACLE

Pro připojení k databázi ORACLE opět potřebujeme nejprve instalovat klienta databáze. Klienta je možné po registraci zdarma stáhnout na http://www.oracle.com. Instalační průvodce nabízí několik variant instalace. Pro připojení k databázi potřebujeme instalovat buď řádkový klient sqlplus nebo grafický klient sqldeveloper.

Klient sqlplus se hodí hlavně pro automatické spouštění hotových skriptů a sestav, pro dolování dat a testování SQL příkazů je mnohem vhodnější sqldeveloper, proto se dále zaměříme na něj. Způsobů připojení k ORACLE databázi skrze sqldeveloper je několik typů a se správným výběrem nám obvykle musí poradit administrátor databáze. Potřebujem znát kromě loginu a hesla buď tzv. network alias, nebo IP adresu serveru, port a tzv. SID. Pokud chceme používat network alias, musíme mít na svém počítači nakonfigurován soubor tnsnames.ora, který najdeme ve složce klienta v podadresáři /network/admin. Tento soubor obsahuje seznam ORACLE databází, ke kterým se můžeme připojit. Soubor nám musí poskytnout administrátor databáze.

Pokud máme možnost připojovat se pomocí Network alias, klikneme v SQLdeveloper v záložce Connections na zelené plus a vytvoříme nové připojení. Definujeme zde název připojení, uživateleské jméno, heslo a v Connection type vybereme možnost TNS. Pokud máme správně konfigurovaný soubor tnsnames.ora, můžeme v roletce Network alias vybrat cílovou databázi. Tlačítkem Save definici připojení uložíme, tlačítkem Connect se připojíme k databázi.

Obr. 1.3: ORACLE Sqldeveloper - konfigurace připojení k databázi přes TNS záznam

Pokud nemůžeme využít tuto variantu připojení, zvolíme variantu Connection type Basic, vyplníme Hostname a položku SID. Obrázek uvádí variantu, pokud se připojujeme k lokální instalaci ORACLE serveru ve verzi Express.

Obr. 1.4: ORACLE Sqldeveloper - konfigurace přímého připojení k databázi

Poznámka: Položku Role ponecháváme na možnosti default kromě případu, že se připojujeme pod administrátorkým účtem SYS, pro který je nutné zvolit roli SYSDBA.

Oproti PostgreSQL v databázi ORACLE jako uživatel nevytváříme vlastní databázi. Po přihlášení máme k dispozici vlastní uživatelské schéma (odpovídá "databázi" v postgreSQL), kde vytváříme vlastní databázové objekty. Pokud jsou na serveru uchovávána data více nezávislých aplikací, bude mít každá tato aplikace vlastní uživatelský účet a s ním spojené schéma. Přistupovat ze svého účtu do jiného schématu můžeme v případě, že nám vlastník schématu udělí patřičná oprávnění. 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity