Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Základy SQL Příkazy pro řízení přístupu

Logo Matematická biologie

Příkazy pro řízení přístupu

Poslední skupinou SQL příkazů jsou příkazy pro řízení přístupových oprávnění. V databázích platí politika, že které objekty vytvořím ty také vlastním a rozhoduji o tom, kdo další k nim bude mít přístup. Oprávnění se udělují na celé objekty, tedy například na celý obsah tabulky. Lze však specifikovat, jaké operace bude moci jiný uživatel nad objektem používat. Typy oprávnění odpovídají DML příkazům. Můžeme tedy zpřístupnit tabulku pro čtení, tím že povolíme příkaz SELECT, ale zakážeme ostatní operace INSERT, UPDATE, DELETE. K udělování oprávnění se používá příkaz GRANT. Syntaxe je 

GRANT opravneni ON objekt TO uzivatel

GRANT SELECT ON tabulka1 TO Novak

Po spuštění tohoto příkazu může uživatel Novak spouštět příkazy SELECT nad tabulkou tabulka1. Odejmout přidělená práva můžeme příkazem REVOKE. 

REVOKE opravneni ON objekt FROM uzivatel

REVOKE SELECT ON tabulka1 FROM Novak

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity