Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Analytické a statistické funkce SQL Statistické funkce Jednofaktorová analýza rozptylu (one way ANOVA)

Logo Matematická biologie

Jednofaktorová analýza rozptylu (one way ANOVA)

ANOVA je statistická metoda, která umožňuje porovnání více než 2 vzorků. Jednofaktorová ANOVA představuje nejjednodušší případ analýzy rozptylu, kdy analyzujeme účinek jednoho faktoru na zkoumanou závislou proměnnou. Databáze ORACLE nabízí pro jednofaktorovou ANOVA analýzu funkci STATS_ONE_WAY_ANOVA(). Vstupní data jsou stejná jako v případě nepárových testů, pouze kategorizační proměnná může obsahovat více než dvě unikátní hodnoty. Liší se také nabídka možností pro třetí parametr, který určuje výstupní hodnotu funkce. Můžeme volit z těchto možností:

Tab. 10:  Možné výstupy funkce STATS_ONE_WAY_ANOVA

Výstupní hodnota

Popis

SUM_SQUARES_BETWEEN

Suma čtverců mezi skupinami

SUM_SQUARES_WITHIN

Suma čtverců uvnitř skupin

DF_BETWEEN

Stupeň volnosti mezi skupinami

DF_WITHIN

Stupeň volnosti uvnitř skupin

MEAN_SQUARES_BETWEEN

Mean squares mezi skupinami

MEAN_SQUARES_WITHIN

Mean squares uvnitř skupin

F_RATIO

Poměr MSB/MSW

SIG

Míra významnosti

Mějme tabulku pacientů se sloupcem, který určuje stádium onemocnění v době diagnózy a sloupec s celkovým přežitím v měsících od diagnózy. Vliv stádia na přežití pomocí jednofaktorové ANOVA analýzy posoudíme takto:

        SELECT STATS_ONE_WAY_ANOVA(stadium, preziti, 'F_RATIO') f_ratio,

               STATS_ONE_WAY_ANOVA(stadium, preziti, 'SIG') p_value

        FROM patients

Opět jde o agregační funkci, výsledkem je tedy jeden řádek s hodnotou testu a statistickou významností.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity