Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Pokročilé SQL


Logo Matematická biologie

Pokročilé SQL

Ve druhé kapitole jsme se seznámili se základní konstrukcí SQL dotazů. Víme, jak získat požadované sloupce, jak omezit výpis na určité řádky a jak získat sumární data pomocí agregačních funkcí. V této kapitole si ukážeme agregování dat pomocí klíčových slov GROUP BY a HAVING. Protože databáze jsou jen zřídka tvořeny jednou tabulkou, vysvětlíme si způsob získávání dat z více tabulek pomocí tzv. spojování (joining) tabulek. V poslední části kapitoly budou vysvětleny možnosti vytváření složitějších zanořených SQL dotazů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity