Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Základy XML Práce s XML v databázi Jazyk XQuery

Logo Matematická biologie

Jazyk XQuery

Pro složitější vyhledávání, kde již nevystačíme se samotným jazykem XPath, je k dispozici jazyk XQuery (někdy označovaný jako XMLQUERY), který nabízí prakticky plnohodnotný procedurální jazyk včetně práce s proměnnými, podmíněnými výrazy a smyčkami. Dotazy v XQuery jazyce můžeme spouštět buď ve vybraných XML editorech nebo v databázích podporujících standard SQL/XML:2006. Mezi takové patří i databáze ORACLE od verze 11. XQuery je dle uvedeného standardu možné spouštět pomocí funkce XQuery, jejímž parametrem je výraz XQuery jazyka. Následující příklad je malou ukázkou XQuery výrazu, kde jsou tučně zvýrazněna klíčová slova:

for $i in //pacient

where $i/vysetreni[vysledek="45"]

return <pacient id="{$i/@id}"/> 

Tento výraz můžeme spustit v databázi ORACLE nad tabulkou  XMLTYPE sloupcem následujícím způsobem:

SELECT

XMLQuery(

for $i in //pacient

where $i/vysetreni[vysledek="45"]

return <pacient id="{$i/@id}"/>  '

PASSING t.xml_sloupec RETURNING CONTENT) vysledek_query

FROM jmeno_tabulky t

Definici Xquery jazyka lze nalézt na stránkách W3C konsorcia.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity