Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Funkce a operátory v SQL Operátory Množinové operátory

Logo Matematická biologie

Množinové operátory

Jiným typem operátorů jsou množinové operátory UNION, UNION ALL, INTERSECT a MINUS. Těmito operátory lze spojovat celé SQL dotazy a získávat tak spojené množiny výsledků. Pomocí UNION a UNION ALL můžeme sloučit výsledky dvou dotazů, kdy k výsledným záznamům prvního dotazu se připojí výsledky druhého dotazu:

SELECT patient_id FROM ambulance

UNION

SELECT patient_id FROM nemocnice

Počet sloupců prvního a druhého dotazu musí být stejný a musí být stejného datového typu.  Rozdíl mezi UNION a UNION ALL je v tom, že UNION odstraňuje duplicitní záznamy, zatímco UNION ALL provede prosté sloučení výsledků (množin).

Operátor INTERSECT provede průnik množin a výsledkem jsou pouze ty záznamy, které jsou obsaženy ve výsledku obou dotazů. Operátorem MINUS získáme množinu řádků, které vrátí první dotaz a které zároveň neobsahuje výsledek druhého dotazu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity