Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Analytické a statistické funkce SQL Statistické funkce Nepárové statistické testy

Logo Matematická biologie

Nepárové statistické testy

Nepárové testy obecně testují proti sobě 2 nezávislé výběry, kde nulová hypotéza je stanovena tak, že oba výběry pochází ze stejné populace a že mezi nimi není statisticky významný rozdíl. Pokud test vyjde statisticky významně, zamítáme tuto nulovou hypotézu. Oproti párovému uspořádání nemusí být velikost vzorku pro oba výběry stejná, N se může lišit. Proto vstupní data těchto funkcí mají odlišný formát než funkce párových funkcí. Prvním parametrem je název sloupce, který kategorizuje vlastní data do 2 vzorků (např. hodnoty z prvního výběru mohou být označeny "A", hodnoty z druhého výběru písmenem "B"). Pokud sloupec obsahuje více jak dvě unikátní hodnoty, ohlásí databáze chybu). Druhý parametr je název sloupce s vlastními daty, třetím parametrem je požadovaný výstup, stejně jako v případě párových testů. Tabulka se vstupními daty pro nepárové testy vypadá následovně:

Tab. 9: Vstupní data pro nepárové testy

VZOREK_ID

Hodnota

A

12

A

21

A

17

B

20

B

16

B

13

B

18

Porovnání vzorků A a B pomocí funkce Mann Whitney testu a nepárového -testu provedeme takto:

SELECT STATS_MW_TEST (vzorek_id, hodnota, 'TWO_SIDED_SIG') mw,

                 STATS_T_TEST_INDEP (vzorek_id, hodnota, 'TWO_SIDED_SIG') t_test
                                    FROM tabulka

Výsledkem je hladina významnosti .

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity