Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datVybrané kapitoly z matematického modelování Zobecnění Poissonova procesu Shrnutí a literatura

Logo Matematická biologie

Shrnutí a literatura

V této výukové jednotce se studenti seznámili s nehomogenní variantou Poissonova procesu a jeho vlastnostmi a se způsobem simulace jeho trajektorií. Dále byl ukázáno, jak lze Poissonův proces zobecnit do více dimenzí, konkrétně zde na Poissonův proces v rovině, s příkladem tzv. Poissonovského lesa. Tato výuková jednotka byla inspirována výkladem ve zdrojích [1, 2, 4], v nichž čtenář může najít více informací.

Literatura

[1] David Roxbee Cox, Hilton David Miller: The Theory of Stochastic Processes.1965, Chapman & Hall/CRC reprint 2001.

[2] Petr Mandl: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia, 1985.

[3] R Core Team: R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, 2014, http://www.r-project.org.

[4] Henry C. Tuckwell: Elementary Apllications of Probability Theory. Chapman & Hall, 1995.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity