Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datVybrané kapitoly z matematického modelování Statistické metody pro Poissonův proces Intervalový odhad intenzity

Logo Matematická biologie

Intervalový odhad intenzity

Pro intervalový odhad intenzity hledáme takový interval , aby při předepsaném , např. , pro neznámou hodnotu intenzity platilo

Při odvození je možno využít aproximace Poissonova rozdělení binomickým rozdělením pravděpodobnosti, viz (Zákon malých čísel 2), a následně použít Moivreovu-Laplaceovu větu. Další možností je použití číselných charakteristik odvozeného maximálně věrohodného odhadu , kde pro velká , tedy velká , je možno využít aproximace normálním rozdělením na základě centrální limitní věty.

V odborné literatuře se často uvádí jiný, jednoduchý, tvar intervalu spolehlivosti, a to pomocí aproximace chí-kvadrát rozdělením: Meze intervalu spolehlivosti pro intenzitu jsou stanoveny jako

10

kde značí -kvantil chí-kvadrát rozdělení stupni volnosti.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity