Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datVybrané kapitoly z matematického modelování Statistické metody pro Poissonův proces Shrnutí a literatura

Logo Matematická biologie

Shrnutí a literatura

Byl podán praktický návod, jak pomocí simulace generovat trajektorie Poissonova procesu v matematickém softwaru R. Studenti se naučili, jak spočítat bodový odhad intenzity Poissonova procesu ze vzorku dat. Dále se seznámili s intervalovým odhadem intenzity, který umožňuje i porovnávání intenzit, resp. testování změny intenzity. Pro další studium odhadů čtenáře odkazujeme na zdroje [1, 3, 4, 5], kterými byl inspirován i výklad v této výukové jednotce.

Literatura

[1] David Roxbee Cox, Hilton David Miller: The Theory of Stochastic Processes.1965, Chapman & Hall/CRC reprint 2001.

[2] R Core Team: R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, 2014, http://www.r-project.org.

[3] Sheldon Ross: A First Course in Probability. 9th edition, Pearson, 2012.

[4] Roy L. Streit: Poisson Point Processes: Imaging, Tracking, and Sensing. Springer, 2010.

[5] Henry C. Tuckwell: Elementary Apllications of Probability Theory. Chapman & Hall, 1995.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity