Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datVybrané kapitoly z matematického modelování Zákon malých čísel Shrnutí a literatura

Logo Matematická biologie

Shrnutí a literatura

V této výukové jednotce bylo zavedeno binomické a Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti diskrétních náhodných veličin jakožto stochastické modely pro popis počtu sledovaných událostí. Dále byly vysvětleny pravděpodobnostní charakteristiky spojitých rozdělení pravděpodobnosti spojených s časovými úseky mezi okamžiky výskytů sledovaných událostí, vedoucí k exponenciálnímu, gama a Erlangovu rozdělení pravděpodobnosti. Studenti by kromě modelování pomocí těchto rozdělení pravděpodobnosti měli být schopni i odhadnout příslušné parametry z dat, tzn. z náhodného výběru.

Literatura

[1] Milton Abramowitz, Irene A. Stegun: Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. Dover Publications, 1972.

[2] Jiří Anděl: Základy matematické statistiky. MatfyzPress, 2005.

[3] Daniel L. Gerlough: Use of Poisson Distribution in Highway Traffic. Columbia University Press, 1955.

[4] Sheldon Ross: A First Course in Probability. 9th edition, Pearson, 2012.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity