Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datVybrané kapitoly z matematického modelování Zobecnění Poissonova procesu Předpoklady a výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Předpoklady a výstupy z výukové jednotky

Při studiu předpokládáme znalost pojmů 

  • homogenní jednorozměrný Poissonův proces;
  • odhad intenzity v Poissonově procesu;
  • simulace homogenního jednorozměrného Poissonova procesu.

Studenti

  • se naučí definovat vícerozměrný Poissonův proces;
  • dokáží vysvětlit podstatu nehomogenního Poissonova procesu; 
  • dokáží aplikovat Poissonův proces na modelech v prostoru, čase i ve více dimenzích.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity