Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datVybrané kapitoly z matematického modelování Procesy vzniku a zániku Shrnutí a literatura

Logo Matematická biologie

Shrnutí a literatura

V této výukové jednotce se studenti seznámili se třemi nejjednoduššími variantami procesu vzniku a zániku, náhodného procesu, který nachází své praktické uplatnění při modelování velikosti populací, a to jednak v biologii, edpidemiologii, demografii, ale také v teorii hromadné obsluhy. Kromě principu modelování pomocí procesu vzniku a zániku jsme se zabávali také odvozením číselných charakteristik, konkrétně střední hodnorty a rozptylu velikosti populace, a jejich asymptotickým chováním. Teorie procesů vzniku a zániku je probírána v celé řadě učebnic, skript a monografií, které se zabývají homogenními markovskými procesy. Kromě již uvedených zdrojů [2, 4] zmíníme, bez nároku na úplnost, ještě [1, 3].

Literatura

[1] Linda J. S. Allen: An Introduction to Stochastic Processes with Apllications to Biology. Chapman & Hall/CRC, 2011.

[2] David Roxbee Cox, Hilton David Miller: The Theory of Stochastic Processes.1965, Chapman & Hall/CRC reprint 2001.

[3] Petr Mandl: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia, 1985.

[4] Henry C. Tuckwell: Elementary Apllications of Probability Theory. Chapman & Hall, 1995.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity