Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datVybrané kapitoly z matematického modelování Procesy vzniku a zániku Předpoklady a výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Předpoklady a výstupy z výukové jednotky

Při studiu předpokládáme znalost pojmů 

  • střední hodnota; 
  • základní pravidla počtu pravděpodobnosti;
  • řešení obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu.

Studenti

  • se naučí jednoduché varianty procesů vzniku a zániku;
  • budou umět vypočítat rozdělení pravděpodobnosti v procesech vzniku a zániku;
  • dokáží aplikovat procesy vzniku a zániku na popis reálných dějů;
  • porozumí charakteristikám procesů v závislosti na parametrech;
  • budou znát diferenciální rovnice pro momenty stochastických populačních modelů.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity