Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Opakování základů biostatistiky Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data

Logo Matematická biologie

Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data

Regresní modely definují závisle proměnnou jako náhodnou veličinu, jejíž parametry nějakým způsobem souvisejí s prediktory. Je tedy zřejmé, že při definici a popisu regresních modelů a práci s nimi se neobejdeme bez pochopení definice náhodné veličiny a nástrojů pro jejich popis (distribuční funkce náhodné veličiny, charakteristiky náhodných veličin).

Více je uvedeno v předmětu Biostatistika pro matematickou biologii, ve výukové jednotce Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity