Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Praktické otázky vícenásobné lineární regrese Interakce proměnných

Logo Matematická biologie

Interakce proměnných

Jako jeden ze základních předpokladů lineárních statistických modelů jsme uváděli aditivitu. To znamená, že změna hodnoty některého z prediktorů bude mít vždy stejný účinek na výsledek, bez ohledu na hodnoty ostatních proměnných. V praxi ovšem může být takový předpoklad nerealistický a omezující. Regresní modely poskytují nástroj, jak lze tento předpoklad prakticky obejít. Tímto nástrojem je zavedení interakčního výrazu do matice plánu regresního modelu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity