Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Opakování základů biostatistiky Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Studenti:

  • vyjmenují různé typy dat,      
  • popíší specifické vlastnosti různých typů dat,
  • vysvětlí pojem náhodná veličina,      
  • vyjmenují různé typy náhodných veličin,     
  • charakterizují náhodné veličiny v datovém souboru a vztahy mezi nimi,    
  • vysvětlí cíle statistické inference.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity