Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Lineární regresní model Příklady základních biostatistických modelů Analýza rozptylu

Logo Matematická biologie

Analýza rozptylu

Klinická hypotéza pro analýzu rozptylu je velmi podobná – snažíme se ukázat rozdíl mezi zkoumanými skupinami, v rámci analýzy rozptylu však zkoumáme více než dvě skupiny. Místo jediného parametru α tedy zavádíme pro m skupin m – 1 parametrů α1,..., αm-1:

 
 
 
 

Nulovou hypotézou je nulový rozdíl ve středních hodnotách první a kterékoliv následující skupiny:

 

Tuto hypotézu lze otestovat prostřednictvím testové statistiky uvedené v kapitole Základní statistické testy v regresním modelu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity