Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Praktické otázky vícenásobné lineární regrese


Logo Matematická biologie

Praktické otázky vícenásobné lineární regrese

Základní informace

V rámci této výukové jednotky se seznámíme s některými problémy specifickými pro vícenásobné regresní modely. Vysvětlíme si, co je interakce mezi prediktory a jak nám zavedení interakce pomáhá překonat omezující předpoklad aditivity účinku jednotlivých prediktorů. V dalším výkladu se seznámíme s problematikou multikolinearity a chybějících dat.

U studentů se předpokládá znalost definice lineárních regresních modelů a práce s různými datovými typy při konstrukci matice plánu lineárního regresního modelu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity