Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Logistický regresní model a jiné zobecněné lineární modely Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

Použitá literatura

  1. Hosmer, D.W. , Lemeshow, S.: Applied Logistic Regression. Wiley, Hoboken (2004).
  2. Le Cessie, S., Van Houwelingen, J. C.: A goodness-of-fit test for binary regression models, based on smoothing methods. Biometrics 47: 1267-1282 (1991).

Použité datové soubory

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity