Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Logistický regresní model a jiné zobecněné lineární modely Poissonův regresní model Ověření správnosti Poissonova regresního modelu

Logo Matematická biologie

Ověření správnosti Poissonova regresního modelu

Pro ověření správnosti Poissonova regresního modelu platí principy zmíněné u lineární regrese a nástroje zmíněné u logistické regrese – i u Poissonovy regrese využíváme např. Pearsonových nebo deviančních reziduí, konkrétní definice je ale odlišná.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity