Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Modelovací strategie a ověření předpokladů modelu Problémy k řešení

Logo Matematická biologie

Problémy k řešení

[Jako účinek pohlaví nezprostředkovaný vlivem výšky (tělesné konstituce)]
  1. Zkuste přeformulovat nějaký přírodovědný problém (třeba zadání vaší diplomové práce) řečí statistického modelu. Co je výsledkem, co jsou prediktory, které jsou zájmové? Co mohou být mediátory a zavádějící proměnné?
  2. Jak by bylo možné interpretovat přímou šipku z proměnné „Pohlaví“ na proměnnou „Vitální kapacita plic“ na obrázku 4.2 ?
  3. Odvoďte interpretaci regresních koeficientů po logaritmické transformaci výsledku a prediktoru (viz kapitola Normálně rozdělený výsledek ).
  4. Před vlastním zkoušením praktického příkladu zkuste odpovědět na otázku, kterým směrem ovlivňuje odhadnuté hodnoty regresních koeficientů vlivné pozorování Cadillac Seville.
  5. Vyzkoušejte si samostatně praktický příklad z kapitoly 4. Interpretujte hodnoty koeficientů. Jak se změní výsledný model při odstraňování nejvlivnějších pozorování? Seznamte se s využitím funkce plot() při aplikaci na modelový objekt (např. model1).
  6. Proveďte pro model z problému 4 přeškálování a přecentrování.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity