Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Lineární regresní model Jak definujeme lineární regresní model? Normálně rozdělený výsledek

Logo Matematická biologie

Normálně rozdělený výsledek

Definice lineárního regresního modelu doposud neobsahovala specifikaci konkrétní náhodné veličiny. Doplnění rozdělení reziduí do definice regresního modelu nám umožní předvídat rozdělení výsledků, konstruovat intervaly spolehlivosti a testovat statistické hypotézy.

Uvažujme tedy, že rezidua mají normální rozdělení s nulovou střední hodnotou a rozptylem σ2. Dále budeme předpokládat, že rozdělení reziduí pro jednotlivá pozorování jsou vzájemně nezávislá.

(2.4)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity