Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Praktické otázky vícenásobné lineární regrese Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Studenti:

  • definují interakci prediktorů v regresním modelu
  • vysvětlí pojem multikolinearita           
  • odhalí multikolinearitu v datovém souboru    
  • řeší problém multikolinearity v přípravě dat pro regresní model         
  • řeší problém chybějících dat v přípravě dat pro regresní model          
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity