Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Lineární regresní model Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Studenti:

  • definují lineární regresní model,
  • vysvětlí předpoklady lineárního regresního modelu,
  • použijí různé typy proměnných (spojité i kategoriální) při konstrukci modelu,
  • uvedou příklady běžně užívaných regresních modelů.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity