Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Logistický regresní model a jiné zobecněné lineární modely Poissonův regresní model

Logo Matematická biologie

Poissonův regresní model

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity