Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Logistický regresní model a jiné zobecněné lineární modely Vztah dvou binárních proměnných – měření účinku

Logo Matematická biologie

Vztah dvou binárních proměnných – měření účinku

Jak bylo řečeno v úvodu, klíčovým cílem této výukové jednotky je seznámit čtenáře s modelováním binárních výsledků (mohou nabývat hodnoty ano/ne). Klíčovou veličinou, která nám pomůže kvantifikovat vliv konkrétních prediktorů na takový výsledek je tzv. poměr šancí (odds ratio).

S definicí poměru šancí se seznámíte v této výukové jednotce:  Asociace ve čtyřpolní tabulce

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity