Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Logistický regresní model a jiné zobecněné lineární modely Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

 • definují veličiny pro měření vztahu/účinku: poměr rizik a poměr šancí
 • popíší základní princip metody maximální věrohodnosti     
 • vysvětlí přínos zobecněných lineárních modelů ve srovnání s obecnými lineárními modely
 • definují logistický regresní model
 • využijí logistický model v regresní analýze
 • interpretují výsledky logistického regresního modelu
 • posoudí splnění předpokladů logistického regresního modelu
 • využijí analýzu deviance pro analýzu výsledků regresního modelu
 • definují Poissonův regresní model
 • využíjí Poissonův model v regresní analýze
 • interpretují výsledky Poissonova regresního modelu
 • posoudí splnění předpokladů Poissonova regresního modelu
 • vysvětlí pojem nadměrný rozptyl (overdispersion)
 • zohlední nadměrný rozptyl v regresní analýze
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity