Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Opakování základů biostatistiky Bodové a intervalové odhady

Logo Matematická biologie

Bodové a intervalové odhady

Klíčovou roli v regresních modelech hrají parametry (regresní koeficienty), které popisují vztah mezi výsledkovou proměnnou a prediktory. Prostřednictvím odhadů se zpracováním naměřených dat snažíme určit pravděpodobnou hodnotu těchto parametrů. Bodové odhady nám umožňují říci, která hodnota se blíží skutečné hodnotě parametru. Intervalové odhady nám vedle toho umožňují ohraničit oblast, kde zřejmě leží (s určitou definovanou, zpravidla 95% jistotou) skutečná hodnota parametru. Oba tyto údaje jsou klíčové pro interpretaci výsledků regresního modelování a jsou vždy součástí výstupu regresní analýzy.

Více je uvedeno v předmětu Biostatistika pro matematickou biologii, ve výukové jednotce Bodové a intervalové odhady.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity