Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Logistický regresní model a jiné zobecněné lineární modely Poissonův regresní model Interpretace koeficientů Poissonova regresního modelu

Logo Matematická biologie

Interpretace koeficientů Poissonova regresního modelu

Použití přirozeného logaritmu vede k užitečné interpretaci regresních koeficientů Poissonova modelu. Představme si dvě populace, z nichž jedna žije ve znečištěné oblasti. Pomocí Poissonova regresního modelu bychom chtěli odhadnout vliv tohoto znečištění na nemocnost. Uvažujme tedy populaci 1 žijící v oblasti bez znečištění (proměnná ) a populaci 2 žijící ve znečištěné oblasti (proměnná ):

Populace 1 (bez znečištění, )

 

Populace 2 (znečištění, )

 

 

 

Poměr rizik (risk ratio) pro populaci 2 ve srovnání s populací 1 je tedy:

exp(odhad regresního koeficientu) tedy představuje poměr rizik dané choroby v souvislosti s daným prediktorem. Binární prediktor jsme si právě ukázali. V případě spojitého prediktoru platí, že s každou jednotkou roste riziko na danou událost násobkem exp(odhad regresního koeficientu). Tedy např. s rostoucí koncentrací nějakého měřeného karcinogenu v pitné vodě roste riziko sledovaného onemocnění.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity