Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Lineární regresní model


Logo Matematická biologie

Lineární regresní model

Základní informace

V rámci této výukové jednotky si nadefinujeme lineární regresní model a seznámíme se s typy proměnných využitelných jako prediktory (vysvětlující proměnné) v takovém modelu. Ukázané principy budou užitečné v průběhu celého předmětu Regresní modelování, neboť principy lineárního regresního modelování se uplatní i v modelovacích přístupech, které budou ukázány v následujících výukových jednotkách.

U studentů se předpokládá znalost základních pojmů biostatistiky, které byly rekapitulovány v předcházející výukové jednotce. K pochopení výpočetních principů je nezbytná základní znalost počítání s maticemi a vektory.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity