Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Lineární regresní model Problémy k řešení

Logo Matematická biologie

Problémy k řešení

Praktická práce s regresními modely:

  1. Stáhněte z Internetu datový soubor [vitamin D] a odhadněte parametry modelu závislosti koncentrace vitaminu D na indexu tělesné hmotnosti (BMI).                                      

Řešení

 

 
  1. Odhadněte parametry takového modelu v případě, že index tělesné hmotnosti bude zadán v rámci kategorií (BMI < 20: podváha, BMI 20-24: normální hmotnost, BMI 25-29: nadváha, BMI ≥ 30: obezita).  

Řešení

 
 

Pochopení matematických vztahů definujících regresní model:

  1. Ukažte, že odhad parametru β0 pro regresní model bez prediktorů (jen s absolutním členem) je roven výběrovému průměru hodnot výsledku.
  2. Ukažte ekvivalenci vztahů pro reziduální součet čtverců 2.8 a 2.13.
  3. Odvoďte testové statistiky pro regresní modely reprezentující klasický t-test a analýzu rozptylu. Srovnejte se vztahy, které znáte z klasické biostatistiky.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity