Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Modelovací strategie a ověření předpokladů modelu Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • vysvětlí rozdíl mezi korelací a kauzalitou     
  • vysvětlí pojem zavádějící faktor a mediátor  
  • rozumí jednoduchým modelovým diagramům         
  • popíší příklad modelovací strategie (zařazování vysvětlujících proměnných do modelu)    
  • zkonstruují lineární prediktor s využitím různých typů proměnných, jejich transformací (vč. škálování a centrování) a se zohledněním interakcí         
  • využijí obecný lineární model v regresní analýze     
  • interpretují výsledky obecného lineárního modelu   
  • interpretují regresní model s využitím logaritmické transformace prediktoru nebo výsledku
  • posoudí splnění předpokladů regresního modelu pomocí grafických nástrojů
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity