Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMatematické modely v biologii Matematické modely neuronu Shrnutí a literatura

Logo Matematická biologie

Shrnutí a literatura

V této výukové byly popsány některé základní matematické a logické modely neuronu a jeho funkce. Současná neurofyziologie pracuje s celou řadou složitějších matematických modelů neuronu, deterministických nebo stochastických. Pro další studium uvedené problematiky čtenáře odkazujeme na monografie [1, 2, 3]. Některé ze spojitých modelů jsou popsány v příslušné kapitole textu Spojité deterministické modely.

[1] Wulfram Gerstner, Werner M. Kistler: Spiking Neuron Models: Single Neurons, Populations, Plasticity. Cambridge University Press, 2002.

[2] Henry C. Tuckwell: Introduction to Theoretical Neurobiology: Volume 1, Linear Cable Theory and Dendritic Structure. Cambridge University Press, 2006.

[3] Henry C. Tuckwell: Introduction to Theoretical Neurobiology: Volume 2, Nonlinear and Stochastic Theories. Cambridge University Press, 2005.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity