Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMatematické modely v biologii Vybraná témata z teorie informace Shrnutí a literatura

Logo Matematická biologie

Shrnutí a literatura

V této výukové jednotce se studenti naučili rozumět řešení rovnice difuze v 1D pro některé složitější modely difuze, včetně případů se stanovenou podmínkou na nulovost toku. Pro další studium uvedené problematiky čtenáře odkazujeme na monografie [1, 2, 3].

Literatura

[1] Robert B. Ash: Information Theory. Dover, New York, 1965.

[2] Thomas M. Cover, Joy A. Thomas: Elements of Information Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, USA, 1991.

[3] Robert G. Gallager: Information theory and reliable communication. John Wiley and Sons, Inc., New York, USA, 1968.

[4] A. A. Svešnikov a kol.: Sbírka úloh z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a teorie náhodných funkcí. Překlad Jiří Anděl, Karel Zvára. SNTL, 1971.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity