Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMatematické modely v biologii Matematické modely neuronu Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Jaká logická funkce vstupů je na výstupu reprezentována logickým neuronem na obr. Matematické modely neuronu 11? Uvažujte

Obr. 11. Logický neuron k Cvičení 1.

 

Řešení

Uvedený neuron má excitační a inhibiční () vstup a prahovou hodnotu Výstup neuronu bude aktivní, pokud Toho lze dosáhnout buď aktivací obou excitačních vstupů současně, anebo aktivací alespoň jednoho z nich za současně neaktivního inhibičního vstupu Odpovídající logickou formuli lze zapsat např. ve tvaru

 

Cvičení 2. Jaká logická funkce vstupů je na výstupu reprezentována logickým neuronem na obr. Matematické modely neuronu 12? Uvažujte nejprve a poté

Obr. 12. Logický neuron k Cvičení 2.

 

Řešení      

                            Uvedený neuron má excitační a inhibiční () vstup a prahovou hodnotu Výstup neuronu bude aktivní, pokud Toho lze dosáhnout buď aktivací všech excitačních vstupů současně, anebo aktivací alespoň dvou z nich za současně neaktivního inhibičního vstupu Odpovídající logickou formuli lze zapsat např. ve tvaru

Uvažujeme-li bude výstup aktivní, pokud To nastane jedině tehdy, když inhibiční vstup je neaktivní a současně jsou aktivní alespoň dva z excitačních vstupů

                                  
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity